Ποια είναι τα θερμά και ποια τα ψυχρά χρώματα;

 Ποια είναι τα θερμά και ποια τα ψυχρά χρώματα;

Αν και δεν υπάρχει κάποια επιστημονική εξήγηση, ένα από τα πρώτα χαρακτηριστικά που γίνεται αντιληπτό σε ένα χρώμα είναι η θερμότητα ή η ψυχρότητά του.

Τα ψυχρά χρώματα είναι αυτά που πάνε από το πράσινο στο γαλάζιο, δηλαδή: πράσινο, πράσινο-γαλάζιο, γαλάζιο, γαλάζιο λουλακί, μενεξεδί.

Τα θερμά χρώματα είναι αυτά που πάνε από το έντονο κόκκινο στο βαθύ πορτοκαλί. Εκφράζουν ένταση και ενέργεια.

Πολλά πειράματα έχουν αποδείξει την αίσθηση του θερμού ή του ψυχρού που δίνουν τα χρώματα αυτά. Ενδεικτικά, σε ένα εργαστήριο στο οποίο οι τοίχοι του ήταν βαμμένοι γαλαζοπράσινοι, οι εργαζόμενοι παραπονούνταν για το κρύο.

Όταν οι τοίχοι βάφτηκαν με μια ροδόχρωμη ώχρα, τα παράπονα σταμάτησαν.

Ένα άλλο πείραμα έδειξε ότι ένα χρώμα, ανάλογα με την ψυχρότητα ή τη θερμότητά του, μπορεί να δώσει ακόμη και αίσθηση βάρους ή ελαφρότητας.

Κιβώτια ίδιου μεγέθους και ίδιου βάρους φάνηκαν ελαφρότερα σε εκείνους που τα μετέφεραν όταν βάφτηκαν με ανοικτά χρώματα.

Κάθε χρώμα μπορεί να είναι πηγή χαράς, αρκεί να έχει την ένταση που πρέπει και να βρίσκεται σε αρμονική σχέση ή σε σωστή αντίθεση με τα γειτονικά του.

Μπορεί επίσης κάθε χρώμα να αναλάβει κάποιον ξεχωριστό ρόλο, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 


Scroll To Top