Σε πρόσφατη έρευνα στο πανεπιστήμιο του Χιούστον επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται άμεσα με την οικογενειακή κατάσταση.

Στην έρευνα που πραγματοποίησαν σε 10.400 παιδιά, οι Αμερικανοί επιστήμονες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα παιδιά με χωρισμένους γονείς παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, σχεδόν διπλάσια, σε σχέση με εκείνα που μεγαλώνουν σε ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον με παντρεμένους γονείς.

Συγκεκριμένα, τα παιδιά με παντρεμένους γονείς παρουσιάζουν πιθανότητα παχυσαρκίας κατά ένα ποσοστό της τάξης του 17 %. Από την άλλη πλευρά, τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών εμφανίζουν τάση προς την παχυσαρκία, κατά ένα ποσοστό περίπου 31 %, καθιστώντας κατανοητό πως  η ασταθής οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει , όχι μόνο την πνευματική, αλλά και τη σωματική υγεία των παιδιών.

 

Εξίσου αξιοσημείωτο αποτέλεσμα της έρευνας, είναι πως τα παιδιά που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια με τη μητέρα παρουσιάζουν πολύ περισσότερες πιθανότητες παχυσαρκίας, από εκείνα που ζουν σε μονογονεϊκή οικογένεια με τον πατέρα, με ποσοστά 23 % έναντι 15 % αντίστοιχα.

 

Η έρευνα επιβεβαιώνει πως η οικογενειακή σταθερότητα παίζει το σημαντικότερο ρόλο στην ψυχολογία των παιδιών, επηρεάζοντας σημαντικά τόσο την υγεία τους όσο και την ψυχολογική τους κατάσταση.