Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν παρατήρησαν την υγεία και τις γενετικές πληροφορίες 276.000 ατόμων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσεξαν ότι οι γονείς έχουν ένα πλεονέκτημα έναντι των ανθρώπων που δεν έχουν παιδιά. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ότι ζουν περισσότερο.

Η ερευνητική ομάδα σημειώνει ότι οι άνθρωποι που γίνονται γονείς παρουσιάζουν μία αύξηση του προσδόκιμου ζωής της τάξης του 5% έως 10%, σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν αποκτήσει παιδιά.

Που αποδίδεται αυτό το πλεονέκτημα;

Οι επιστήμονες πιθανολογούν ότι η μεγαλύτερη διάρκειας ζωής των γονέων μπορεί να αποδοθεί στην κοινωνική επαφή με άλλους γονείς και δασκάλους.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι: «Η απόκτηση δύο παιδιών φαίνεται να επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ του να έχεις μια καλή ποιότητα και ποσότητα κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και του να μην έχεις υπερβολική οικονομική ή σωματική επιβάρυνση».

Έρευνα που αναρτήθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Menopause» έδειξε ότι οι γυναίκες που γεννούν μεταγενέστερα στην ζωή τους έχουν περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν περισσότερο, λόγω της αύξησης του γενετικού υλικού ή αλλιώς των «τελομερών των λευκοκυττάρων», που έχει συνδεθεί με καλύτερη συνολική υγεία και μειωμένο κίνδυνο χρόνιων παθήσεων, όπως ο διαβήτης τύπου 2, ο καρκίνος και οι καρδιαγγειακές παθήσεις.

Η νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η αναπαραγωγή και η διάρκεια ζωής επηρεάζονται τόσο από τα γονίδια όσο και από το περιβάλλον.

Συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα παρατήρησε ότι τα άτομα που φέρουν μεταλλάξεις που τα προδιαθέτουν για σχετικά υψηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής, έχουν μικρότερες πιθανότητες να ζήσουν μέχρι την ηλικία των 76 ετών.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που φέρουν μεταλλάξεις που τους προδιαθέτουν σε σχετικά χαμηλούς ρυθμούς αναπαραγωγής αναμένεται να ζήσουν περισσότερο.

Τέλος, σύμφωνα με την νέα έρευνα, οι γενετικοί παράγοντες, σε σύγκριση με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, παίζουν μικρότερο ρόλο.