Το να έχει κανείς χαμηλό σωματικό βάρος είναι κάτι που σε μεγάλο βαθμό κληρονομεί από τους γονείς του, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.

Όπως έδειξε, τα παιδιά με αδύνατους γονείς είναι πολύ πιθανό να γίνουν κι αυτά αδύνατα, ενώ όταν οι γονείς τους είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, μειώνονται κατακόρυφα οι πιθανότητές τους να είναι αδύνατα.

Την σχετική μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες από το University College του Λονδίνου, οι οποίοι κατέγραψαν το ύψος και το βάρος 7.000 γονέων και ενός ή δύο παιδιών τους, ηλικίας 2-15 ετών, παρακολουθώντας εν συνεχεία την πορεία του σωματικού βάρους τους επί 5 χρόνια.

Τα στοιχεία που συνέλεξαν χρησιμοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα νέα, για να υπολογίζουν τον Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), ο οποίος δείχνει εάν ένας άνθρωπος έχει φυσιολογικό βάρος ή όχι.

Ο ΔΜΣ υπολογίζεται όταν διαιρεθεί το νυν βάρος σε κιλά με το τετράγωνο του ύψους σε μέτρα. Όποιος έχει ΔΜΣ από 18,5 έως 24,9, θεωρείται πως έχει φυσιολογικό σωματικό βάρος. Όταν ο ΔΜΣ είναι 25 έως 29,9, το άτομο θεωρείται υπέρβαρο, ενώ όταν ο ΔΜΣ υπερβαίνει το 30, σηματοδοτεί την παχυσαρκία.

Τα ευρήματα από τις 7.000 οικογένειες έδειξαν πως υπάρχει «ισχυρή συσχέτιση» μεταξύ του σωματικού βάρους των γονέων και αυτού των παιδιών τους, με τον ισχυρότερο «προάγγελο» για φυσιολογικό βάρος στα παιδιά να είναι το σωματικό βάρος των γονέων τους.

Όταν και οι δύο γονείς βρίσκονταν στα κατώτερα φυσιολογικά όρια του ΔΜΣ, τα παιδιά τους είχαν 16,2% πιθανότητες να είναι πολύ αδύνατα.

Όταν όμως και οι δύο γονείς βρίσκονταν στα ανώτερα φυσιολογικά όρια του ΔΜΣ, τα παιδιά τους είχαν μόλις 7,8% πιθανότητες να είναι πολύ αδύνατα – και όταν οι ερευνητές μιλούσαν για «πολύ αδύνατα παιδιά», εννοούσαν όσα είχαν ΔΜΣ από 18,5 και κάτω.

Αντίστοιχα, όταν και οι δύο γονείς ήταν υπέρβαροι, τα παιδιά τους είχαν μόλις 5,3% πιθανότητες να είναι πολύ αδύνατα, ενώ όταν και οι δύο γονείς ήταν παχύσαρκοι οι πιθανότητες αυτές μειώνονταν ακόμα περισσότερο: ήταν μόλις 2,5%.

Η μελέτη, που δημοσιεύεται στην αμερικανική επιθεώρηση «Αρχεία Παιδιατρικής & Εφηβικής Ιατρικής» (APAM), έδειξε πως μόνο το 6% των παιδιών που συμμετείχαν ήταν πολύ αδύνατα.

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν πως το αδύνατο σώμα είναι κάτι που κληρονομείται, με τα παιδιά των αδύνατων γονέων να κληρονομούν την προδιάθεση για χαμηλό σωματικό βάρος.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέχρι τώρα ήταν καλά τεκμηριωμένο πως η παχυσαρκία είναι ένα χαρακτηριστικό που κληροδοτείται από τους γονείς στα παιδιά τους, αλλά οι έως τώρα μελέτες για το αν ισχύει το ίδιο και για το αδύνατο σώμα, ήταν λιγοστές.