Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και καθώς οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων θέλουν να απολαύσουν ξένοιαστες στιγμές στην παραλία με τον αγαπημένο τετράποδο φίλο τους -μία δραστηριότητα που οι περισσότεροι σκύλοι ευχαριστιούνται, ακόμη και αν δεν βουτήξουν στη θάλασσα-, ας αποσαφηνίσουμε τι ορίζει ο σχετικός νόμος.

Νομοθεσία

Πλέον, βάσει του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς και συγκεκριμένα του Ν. 4830/2021, επιτρέπεται η παρουσία των σκύλων μας στη θάλασσα.

Πιο αναλυτικά ορίζονται τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

Άρθρο 19

Πρόσβαση σε παραλίες

1. Επιτρέπεται η πρόσβαση σκύλων σε μη οργανωμένες παραλίες, καθώς και στη θάλασσα. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

2. Στις οργανωμένες παραλίες, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 71/2020 (Α’ 166), η πρόσβαση σκύλων επιτρέπεται μόνο εάν πρόκειται για σκύλους βοήθειας ή εφόσον υπάρχει σχετική ευδιάκριτη ένδειξη, που έχει αναρτηθεί από τον νόμιμο υπεύθυνο εκμετάλλευσης της παραλίας. Εκτός θάλασσας είναι υποχρεωτική πάντοτε η χρήση λουριού.

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21, απαγορεύεται η πρόσβαση σκύλων σε παραλίες με πιστοποίηση Γαλάζιας Σημαίας από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 21, οι σκύλοι βοήθειας και τα ζώα θεραπείας μπορούν να εισέρχονται όπου επιτρέπεται η είσοδος των ατόμων τα οποία συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, σχολείων, δημόσιων υπηρεσιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και εκκλησιών, εφόσον το επιτρέπουν το μέγεθος και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

Το άτομο το οποίο δέχεται τις υπηρεσίες του ζώου, φέρει τα απαραίτητα πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν ότι το ζώο είναι σκύλος βοήθειας, ή ζώο θεραπείας, και τα επιδεικνύει, εφόσον του ζητηθεί, από τους υπευθύνους των χώρων στους οποίους δεν επιτρέπεται κατά κανόνα η είσοδος σε ζώα συντροφιάς.

Εφόσον θέλουμε να επισκεφτούμε παραλία με λουόμενους, είναι απαραίτητο, ο σκύλος μας να έχει εξοικειωθεί με την πολυκοσμία και να μην ενοχλεί.

Η βόλτα στην παραλία με το σκύλο είναι ένας τρόπος να δυναμώσουμε τη σχέση μας με τον πιστό μας φίλο και να διασκεδάσουμε πρόσφέροντάς του νέες εμπειρίες. Ωστόσο, οφείλουμε να λάβουμε υπόψιν κάποια βασικά πράγματα για την ασφάλειά του.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει μια παραλία φιλική προς τους σκύλους (pet friendly). Βάσει νόμου, οι σκύλοι επιτρέπονται σε ελεύθερες παραλίες, αλλά σε οργανωμένες μόνο εφόσον υπάρχει σχετική επιγραφή από τον υπεύθυνο.