Οι πρώτες λέξεις του μωρού

Οι πρώτες λέξεις του μωρού
Όπως σε όλα τα αναπτυξιακά στάδια, έτσι και στην ομιλία, το κάθε παιδί έχει το δικό του ρυθμό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν κάποιοι εμπειρικοί τρόποι να διαπιστώσετε αν σε γενικές γραμμές τα πράγματα προχωρούν σωστά με βάση την ηλικία του μωρού:

Ουσιαστικά τους πρώτους μήνες ζωής του, το μωρό παράγει απλούς ήχους για να εξωτερικεύσει σκέψεις και συναισθήματα.

Γύρω στους 4 μήνες αρχίζει να λέει τις πρώτες απλές συλλαβές. Συνήθως θα ακούσετε πρώτη φορά να λέει «μα-μά» και «μπα-μπά».

Μετά τους 7 μήνες και μέχρι το πρώτο έτος, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί περισσότερες συλλαβές.Σε επόμενο αναπτυξιακό στάδιο να περιμένετε να πει την πρώτη του λέξη, διαφορετική από το «μαμά» και «μπαμπά». Κάποια μωρά μάλιστα ενδέχεται να πουν παραπάνω από μια.

Κοντά στα δύο χρόνια μπορεί να λέει γύρω στις 20 διαφορετικές λέξεις και σε κάποιες περιπτώσεις να τις συνδυάζει και με κινήσεις. Πολύ σύντομα αναφέρει δύο λέξεις μαζί.

Λίγο μετά τα δύο χρόνια, το λεξιλόγιό του έχει εμπλουτιστεί κατά πολύ και δημιουργεί λίγο μεγαλύτερες φράσεις.


Επαναλαμβάνουμε ότι τα παραπάνω στάδια είναι ενδεικτικά ως προς τον αριθμό των λέξεων που πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ένα μωρό με βάση τους μήνες ζωής του.

Αν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή απορία περί του θέματος, απευθυνθείτε στον παιδίατρο.
Scroll To Top