ΕΥΔΑΠ: Η ποιότητα του νερού ύδρευσης και η ασφάλεια των πολιτών

ΕΥΔΑΠ: Η ποιότητα του νερού ύδρευσης και η ασφάλεια των πολιτών

Προς μεγάλη απογοήτευση των Ελλήνων, η χώρα μας έχει καταλάβει αρκετές αρνητικές πρωτιές από διάφορους διεθνείς οργανισμούς και Κοινοτικούς παράγοντες σε πάρα πολλούς τομείς που αφορούν στα δικαιώματα, στην ποιότητα ζωής και στην καθημερινότητα των πολιτών της. Κι όμως, υπάρχει μια φωτεινή εξαίρεση! Σύμφωνα με το Urban Water Atlas for Europe, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο παρουσιάζονται οι καλύτερες πρακτικές στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 10 (άριστα) για την ποιότητα του πόσιμου νερού στην πόλη της Αθήνας!

Μια εταιρεία–πρότυπο

Η ΕΥΔΑΠ αποτελεί την εταιρεία–πρότυπο σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην υγεία των κατοίκων της Αττικής. Το νερό είναι θεμελιώδες αγαθό για τη διατήρηση της ζωής και την ευημερία της κοινωνίας, γι’ αυτό και καταλαμβάνει περίοπτη θέση στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (OHCHR). Η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας.


Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης της χώρας, με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού, μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της. Μάλιστα, εξασφαλίζει ποιότητα πόσιμου νερού από τις υψηλότερες της Ευρώπης, πάντα σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις της Ε.Ε.

Πίνουμε νερό άφοβα!


Η ΕΥΔΑΠ έχει μεριμνήσει ώστε να υπάρχει δυνητική αντιμετώπιση κινδύνων και εγγυάται την ασφάλεια των καταναλωτών της, διασφαλίζοντας διαρκώς την ποιότητα του νερού ύδρευσης, με ανάλυση και αποτίμηση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε αυτόν τον τομέα. Για κάθε μία περίπτωση έχει καταρτιστεί και υλοποιείται σχετικό πλάνο προληπτικών ενεργειών. Η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει ότι όλοι οι κίνδυνοι, οι οποίοι θα μπορούσαν να διαταράξουν την ποιότητα τόσο του νερού που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις της όσο και του νερού που φτάνει στη βρύση του καταναλωτή αναγνωρίζονται και ελέγχονται επαρκώς.

Σε ό,τι αφορά στο πόσιμο νερό που διατίθεται στο καταναλωτικό κοινό, παρακολουθούνται στενά η ποιότητα των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων – Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου – με επιτόπιες επισκέψεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις, όπως επίσης και η ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, με καθημερινές δειγματοληψίες και αναλύσεις, ώστε να γίνεται άμεσα αντιληπτό και να αντιμετωπίζεται εγκαίρως οποιοδήποτε πρόβλημα ενδεχομένως προκύψει. Οι καθημερινοί έλεγχοι ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού, που πραγματοποιούνται επτά (7) ημέρες την εβδομάδα στα χημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, έχουν σκοπό να εξασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που διαθέτει η Εταιρεία στους κατοίκους των Αθηνών.

Ποιότητα του νερού: μια πρόκληση για όλους

Όταν μιλάμε για κακή ποιότητα νερού και ασθένειες που μπορεί να προκύψουν από αυτό, σκεφτόμαστε συνήθως τις αποκαλούμενες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από θανάτους που προέρχονται από την κατανάλωση ακατάλληλου ύδατος.

Ωστόσο, λόγω των πολλών συνθετικών ουσιών που χρησιμοποιούνται από τις βιομηχανίες ανά τον κόσμο και την καθημερινότητα των ανθρώπων, προκαλούνται νέες απειλές ακόμη και σε χώρες της αναπτυγμένης Δύσης. Παρά την αυξανόμενη συνειδητοποίηση, πολλά κράτη δεν κατανοούν ακόμα την πραγματική έκταση του κινδύνου στον οποίο μπορούν να θέσουν αυτές οι ουσίες την υγεία των πολιτών τους. Από την άλλη, έχει παρατηρηθεί ότι το εμφιαλωμένο νερό δεν είναι ασφαλέστερο από το νερό της βρύσης, λόγω του πλαστικού μέσα στο οποίο τοποθετείται.

Εν ολίγοις, αν και ορισμένοι τομείς φαίνεται να είναι περισσότερο ευνοημένοι από άλλους, η προστασία και η διαχείριση των υδάτων πρέπει να είναι απόλυτες προτεραιότητες για την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής όλων των ανθρώπων.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει για την ασφάλειά μας


Αντίθετα με άλλες πρωτεύουσες του κόσμου, το νερό της Αθήνας, το οποίο παρέχεται από την ΕΥΔΑΠ, είναι απολύτως ασφαλές.

1. Συλλέγεται σε ταμιευτήρες οι οποίοι βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα. Η ΕΥΔΑΠ προμηθεύεται ακατέργαστο νερό, κυρίως από επιφανειακούς υδάτινους πόρους των λεκανών απορροής Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου, Ευήνου, που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 75/440/ΕΟΚ περί της ποιότητας που απαιτείται για το επιφανειακό νερό,το οποίο προορίζεται για την παραγωγή πόσιμου νερού.

2. Ο καθαρισμός του νερού υπόκειται σε μια απλή, αλλά απόλυτα επαρκή επεξεργασία, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με άριστης ποιότητας νερό.

3. Ελέγχεται σε καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες του χρόνου, με όλες τις σύγχρονες και αποδεκτές επιστημονικές μεθόδους.

4. Η ΕΥΔΑΠ μεριμνά προληπτικά για την επάρκειά του, αξιοποιώντας τους υδάτινους πόρους στον μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να προκαλείται πρόβλημα εξάντλησης των υδάτινων πόρων στο μέλλον από την κάλυψη των αναγκών τού σήμερα.

5. Η μεγαλύτερη ποσότητα του νερού μεταφέρεται, μέσω των υδραγωγείων με τη δύναμη της βαρύτητας, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση ενεργοβόρων αντλήσεων, που μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης ενεργοποιούνται.

6. Η προμήθεια και η μεταφορά του νερού γίνεται επίσης χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση και σπατάλη του χρήσιμου αυτού φυσικού αγαθού.

Η ΕΥΔΑΠ από ψηλά

Scroll To Top