Το Ευρωπαϊκό και το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC και CDC) αναφέρει μεγάλη αύξηση της σύφιλης στις χώρες της Δύσης. Στη χώρα μας, συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ, από το 2020 ως το 2021 παρουσιάστηκε αύξηση του νοσήματος κατά 63,1%.

Η Ελλάδα είναι μία από τις 8 ευρωπαϊκές χώρες με τη μεγαλύτερη αύξηση κρουσμάτων.

Συγκεκριμένα:

Για το έτος 2021, δηλώθηκαν 664 επιβεβαιωμένα κρούσματα πρώιμης σύφιλης. Με βάση τους ορισμούς κρούσματος, επιβεβαιωμένο είναι κάθε κρούσμα που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια διάγνωσης. Αυτά περιλαμβάνουν την ανίχνευση του Treponema pallidum με μικροσκόπηση σκοτεινού πεδίου, ανοσοφθορισμό, ή μοριακές δοκιμασίες ανίχνευσης ή τον διπλό ορολογικό έλεγχο.

Από τα δηλωθέντα κρούσματα, τα 646 αφορούν σε άνδρες (646/664, 97.28%) και τα υπόλοιπα 18 (18/664, 2.71%) σε γυναίκες.


Η ηλικιακή ομάδα που προσβάλλεται συχνότερα είναι αυτή των 35-44 ετών και ακολουθούν οι ομάδες των 45-64 και 25-34 ετών.

Σε ποσοστό 76.36% (507/664) ο τρόπος μετάδοσης αφορά σε επαφές ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες (ΑΣΑ), ενώ σε ποσοστό 17.77% (118/664) σε ετεροφυλοφιλικές επαφές ανδρών. Οι ετεροφυλοφιλικές επαφές γυναικών αναλογούν σε ποσοστό 2.26% (15/664) του τρόπου μετάδοσης.