Σύµφωνα µε το Εθνικό Ινστιτούτο Πνευµατικής Υγείας, περίπου 15 εκατοµµύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ υποφέρουν από βαριά κατάθλιψη και 4 εκατοµµύρια εµφανίζουν αγχώδη διαταραχή. Παρ όλα αυτά, σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Μανιτόµπα του Καναδά, τουλάχιστον το 1/4 όσων Αµερικανών παίρνουν αντικαταθλιπτικά δεν τα χρειάζονται, καθώς δεν έχουν διαγνωστεί µε κάποια ψυχική ασθένεια που να χρειάζεται φαρµακευτική αγωγή, µε αποτέλεσµα εκατοµµύρια άτοµα να εκτίθενται στις παρενέργειές τους χωρίς να έχουν αποδεδειγµένα οφέλη.

Μια νέα µελέτη από την Αυστραλία δείχνει πως η ποιότητα της εργασίας µας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ψυχικής µας υγείας. Το κλασικό ρητό “δουλειά να ναι κι ό,τι να ναι” φαίνεται πως δεν ευσταθεί, καθώς το να έχει κανείς µια κακή, περιορισµένης διάρκειας ή χαµηλά αµειβόµενη δουλειά µπορεί να βλάψει την ψυχική του υγεία περισσότερο απ ό,τι η ανεργία.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τους ερευνητές, όσοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά µε πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά φαίνεται πως βελτιώνουν αισθητά την ψυχική τους υγεία σε αντίθεση µε τους ανέργους που βρίσκουν µια δουλειά χαµηλής ποιότητας µε αποτέλεσµα µακροχρόνια να επιδεινώνουν περισσότερο την ψυχική τους κατάσταση.