Η γυναικεία διαίσθηση είναι ένα χάρισμα που από τη μία οι γυναίκες αντιλαμβάνονται γεγονότα και καταστάσεις τα οποία δεν έχουν συμβεί ακόμα και από την άλλη αντιλαμβάνονται τη ψυχολογία  και τη ψυχοσύνθεση ενός άλλου ανθρώπου.

Υπάρχει όμως η γυναικεία διαίσθηση ή μήπως είναι μύθος; Οι υποστηρικτές λένε πως η διαίσθηση είναι προνόμιο των γυναικών και μάλιστα το χωρίζουν σε κατηγορίες.

Η διαίσθηση της μητέρας
Μήπως σας έτυχε ποτέ όταν ήσασταν μικρές η μητέρα σας να διαισθάνθηκε κάτι κακό που έμελλε να πάθετε πριν το πάθετε; Πολλές μητέρες ισχυρίζονται ότι ήταν κάπως ανήσυχες λίγο πριν συμβεί κάποιο ατύχημα στο παιδί τους. Αυτό όπως λένε δεν μπορεί να είναι σύμπτωση.

Το «διάβασμα» της ψυχοσύνθεσης ενός αγνώστου 
Πολλές γυναίκες ισχυρίζονται ότι μπορούν να καταλάβουν τις προθέσεις, την ψυχολογία και την ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που μόλις γνώρισαν. Έτσι είναι σε θέση να κρατήσουν απόσταση αν θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν με τον άνθρωπο αυτό, ή αντίθετα να προσπαθήσουν να έρθουν πιο κοντά αν θεωρήσουν ότι ταιριάζουν. Είναι αυτό που λένε ότι η πρώτη εντύπωση μετράει με τη μόνη διαφορά ότι η εντύπωση μπορεί να είναι λανθασμένη ενώ η γυναικεία διαίσθηση όχι.

Η γυναικεία διαίσθηση στον έρωτα 
Πολλές γυναίκες φαίνεται ότι μπορούν να καταλάβουν αν ο υποψήφιος έχει πράγματι καλές διαθέσεις.

Άλλοι πάλι υποστηρίζουν ότι η διαίσθηση δεν είναι γυναικείο προνόμιο και πως τις περισσότερες φορές απλά οι γυναίκες είναι πιο συναισθηματικές και διδάχτηκαν απλά από την κοινωνία να αξιοποιούν την διαίσθηση τους ενώ οι άντρες να την αρνιούνται.

Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο τον αριστερό εγκέφαλο (λογική, εξατομίκευση) ενώ οι γυναίκες τον δεξί (διαίσθηση, ολιστική σκέψη). Αν και αυτό από μόνο του φαίνεται να επιβεβαιώνει την «γυναικεία διαίσθηση», υπάρχει ένας αριθμός αντρών που προσανατολίζονται περισσότερο στην χρήση του δεξιού εγκεφάλου και το αντίθετο.

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα άλλων μελετών και πειραμάτων, μαθαίνουμε ότι ο δεξιός γυναικείος εγκέφαλος είναι οργανωμένος να αντιδρά πιο ευαίσθητα σε όλα τα ερεθίσματα, ενώ ο αριστερός αντρικός λογαριάζεται με μεμονωμένα εισαγόμενα.

Πειράματα δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι εφοδιασμένες ώστε να λαμβάνουν μεγαλύτερο εύρος αισθητήριων πληροφοριών, να συνδέουν και να συσχετίζουν τις πληροφορίες και να δίνουν σημασία στις σχέσεις. Οι διαφορές γίνονται ευκρινείς κατά τις πρώτες ώρες μετά την γέννηση. Έχει αποδειχτεί ότι τα θηλυκά μωρά ενδιαφέρονται πολύ περισσότερο από τα αρσενικά για τους ανθρώπους. Τα αγόρια είναι εξίσου ευχαριστημένα με τα αντικείμενα που αιωρούνται μπροστά τους.

Τα κορίτσια και οι γυναίκες δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθησία στους ήχους, που ανήκουν στο δεξί ημισφαίριο. Είναι πιο ικανές να προσέχουν μικρές διαφορές στην ένταση, κάτι που εξηγεί την μεγαλύτερη ευαισθησία των γυναικών στον «τόνο της φωνής» και άλλα λεπτά στοιχεία της επικοινωνίας.