Η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση σχετίζονται με τη γενική εικόνα και τη συνολική άποψη (αντιλήψεις, πεποιθήσεις, συναισθήματα) που έχει κανείς για τον εαυτό του. Η αυτοεκτίμηση ορίζεται ως μια αυτο-αξιολόγηση που κάνει το άτομο, η οποία εκφράζει μια στάση αποδοχής ή αποδοκιμασίας και δείχνει το βαθμό στον οποίο πιστεύει ότι είναι ικανό, σημαντικό, επιτυχημένο και άξιο.

Συνώνυμες ή παρεμφερείς έννοιες της αυτοεκτίμησης είναι η αυταξία, η αυτοπεποίθηση, ο αυτοσεβασμός κλπ.

Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης είναι μια δυναμική διαδικασία που σχηματίζεται διαχρονικά μέσα από τη σχέση του ατόμου με το περιβάλλον και τους άλλους και πρακτικά δεν σταματά ποτέ.

Η εικόνα και το σύνολο των πεποιθήσεων που έχει κάποιος για τον εαυτό του επηρεάζει σημαντικά τα επιτεύγματα, την ποιότητα ζωής και τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Όταν με εκτιμώ (όταν με αποδέχομαι, με αγαπώ) αναγνωρίζω τις ανάγκες μου και δίνω το κατάλληλο μήνυμα στους άλλους για το τι μου αρέσει και τι όχι, για το πώς είναι εντάξει να μου συμπεριφέρονται και πώς δεν είναι. Έτσι, απ’ τη μία έχω πιο συγκεκριμένους στόχους και απ’ την άλλη πιο καθαρά όρια, και συνεπώς μια πιο ικανοποιητική κι αρμονική επαφή με τους άλλους και τον εαυτό μου.

Ας δούμε ποια είναι τα οφέλη της:

1. Λιγότερες αμφιβολίες και αυτοαμφισβήτηση

Όταν με εκτιμώ, αντλώ ικανοποίηση και υπερηφάνεια απ’ τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά μου (μικρά και μεγάλα). Έτσι η ζωή μου γίνεται ευκολότερη καθώς μπορώ να υποδεχτώ την κάθε εμπειρία έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου.

2. Ενδοπροσωπική πηγή στήριξης

Κατά τη διάρκεια της ζωής μας είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με απρόβλεπτες καταστάσεις. Επίσης, καμιά φορά τα πράγματα μπορεί να μην πάνε όπως επιθυμούμε ή όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Η υψηλή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τη ματαίωση χωρίς να χάνουμε την πίστη στις δυνατότητές μας ή να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας.

3. Μοχλός προσωπικής ανάπτυξης

Η υψηλή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να παίρνουμε ρίσκα και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις. Και η διαδικασία αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη.

Εξάλλου αυτό το χαρακτηριστικό, η προθυμία δηλαδή να βιώσουμε νέες εμπειρίες και να αφομοιώσουμε το καινούριο αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του τι μας κρατά ζωντανούς και εξελισσόμενους οργανισμούς (Perls, Hefferline και Goodman, 1951).

4. Προϋπόθεση για υγιείς σχέσεις

Η αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να νιώθουμε καλά για τον εαυτό μας και συνεπώς να να επιλέγουμε και να συνάπτουμε υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Το να είμαστε σε μια υγιή σχέση προϋποθέτει το να μας εκτιμούμε και να αναμένουμε ότι οι άλλοι θα γνωρίζουν ότι οφείλουν να μας συμπεριφέρονται με το σεβασμό, την ευαισθησία και την αξιοπρέπεια που αξίζει σε κάθε ύπαρξη (Johnson, 1979)