Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάθε ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής ακολουθεί έναν κώδικα δεοντολογίας & ηθικής, δηλαδή ένα σύνολο κανόνων που οριοθετεί και περιγράφει τον τρόπο επαγγελματικής συμπεριφοράς, πώς υλοποιείται η εργασία ενός ψυχολόγου και με τι κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ωστόσο, πέραν των ποιοτικών πρακτικών επαγγελματικής φύσης, ζωτικής σημασίας είναι και το να νιώθετε άνετα με τον θεραπευτή σας.

Όταν δεν υπάρχει μια καλή αντιστοιχία θεραπευτή – θεραπευομένου, μπορεί να υπάρξουν ισχυρές αρνητικές επιπτώσεις ως προς την θεραπευτική εμπειρία του θεραπευομένου.

Γενικά, η καταλληλότητα ενός θεραπευτή σχετίζεται με την υποκειμενική εμπειρία του καθενός, αλλά τα παρακάτω χαρακτηριστικά είναι σημαντικό να υπάρχουν για να εξασφαλιστεί η ευημερία της θεραπευτικής σχέσης:

Ο θεραπευτής είναι σημαντικό να ακούει ενεργά αυτά που μοιράζεστε, σταδιακά να σας εμπνεύσει εμπιστοσύνη και οικειότητα, αλλά κι εσείς με το πέρας των συνεδριών, νιώθετε όλο και πιο άνετα να μοιραστείτε προσωπικά θέματα που συνήθως δε μοιράζεστε με άλλους.

Ακόμη είναι σημαντικό να νιώθετε ότι τα όριά σας δεν καταπατώνται, αλλά αντί αυτού, είναι σεβαστά και αποδεκτά ανεξαρτήτως φύσεως. Ο θεραπευτής λειτουργεί συμμαχικά με εσάς, αναζητεί μαζί σας το καλύτερο πιθανό σενάριο για την εκάστοτε ανάγκη και καταλαβαίνει την προοπτική σας.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να νιώθετε ότι ο θεραπευτής σκοπεύει στην ευημερία σας γενικότερα και στη συναισθηματική φροντίδα ειδικότερα.

Ο θεραπευτής χρειάζεται να είναι λιγότερο επικριτικός και περισσότερο κατανοητικός και συμπονετικός. Η ενσυναίσθηση είναι χαρακτηριστικό του καλού θεραπευτή, ενώ η επίκριση δεν ανήκει στο πλάνο. Εάν και εφόσον νιώσετε ότι ο θεραπευτής σας περιφρονεί ή σας φαίνεται υπερβολικά σκληρός ή επικριτικός, ίσως να το συζητήσετε μαζί του ή να αποχωρήσετε από τις συνεδρίες με αυτόν τον άνθρωπο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η θεραπεία -αναλόγως πάντα της φύσεώς της- δεν είναι απαραίτητο ότι θα παρέχει άμεσα αποτελέσματα. Κάθε άτομο εξελίσσεται διαφορετικά και σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Εκείνο όμως που αναμένεται, είναι ότι ο θεραπευτής θα πρέπει να είναι σαφής σχετικά με τα σημεία αναφοράς που ελπίζει ότι θα πετύχει ο θεραπευόμενος, τα οποία συνήθως δημιουργούνται από κοινού στην αρχή των συνεδριών. Θα πρέπει να συζητούν ποιοι είναι οι στόχοι για τη θεραπεία και να αναφέρουν πότε έχετε σημειώσει πρόοδο και σε ποια σημεία.