Η υστεροσκόπηση είναι μια μέθοδος που μας επιτρέπει να δούμε με μικρή κάμερα  το εσωτερικό της μήτρας της γυναίκας (ενδομητρική κοιλότητα) χωρίς καμία απολύτως τομή. Αποτελεί  διαγνωστική και θεραπευτική μέθοδο.

 

Διαγνωστική Υστεροσκόπηση:

Συνήθως στη διαγνωστική υστεροσκόπηση δεν χρειάζεται αναισθησία καθώς  είναι πολύ καλά ανεκτή από την ασθενή. Ο γυναικολόγος εισάγει μια πάρα πολύ μικρή κάμερα διαμέτρου 3-5mm  από τον κόλπο της γυναίκας και δια μέσω του καναλιού του ενδοτραχήλου μέσα στη μητρική κοιλότητα. Με την εξέταση αυτή παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου του ενδοτραχήλου για πολύποδες, συμφύσεις, ή κακοήθεια, και της κοιλότητας της μήτρας για ύπαρξη διαφράγματος, συμφύσεων, ανωμαλιών διάπλασης της μήτρας, ινομυωμάτων, πολυπόδων, υπερπλασίας, και κακοήθειας.

 

Επεμβατική Υστεροσκόπηση: Επεμβατική Υστεροσκόπηση είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για:

  • Πολύποδες
  • Λύση συμφύσεων εντός της ενδομητρικής κοιλότητας
  • Διάφραγμα μήτρας
  • Ινομυώματα που προβάλουν μέσα στο ενδομήτριο
  • Βιοψία υπό οπτικό έλεγχο, όπως, και θεραπευτική αφαίρεση του ενδομητρίου σε αιμορραγίες της μήτρας, πολύ συχνές στην κλιμακτήριο, ή στην εμμηνόπαυση.

Ειδικότερα, κατά την υστεροσκόπηση για αφαίρεση ινομυωμάτων και πολυπόδων, ο ιατρός εισάγει από τον κόλπο μέσα στη μήτρα της ασθενούς μόνο ένα πάρα πολύ λεπτό εργαλείο μαζί με την κάμερα, βλέπει ακριβώς τη θέση του μορφώματος και το αφαιρεί από τον κόλπο, χωρίς καμία απολύτως τομή στην κοιλιά. Η έξοδος της ασθενούς από το νοσοκομείο γίνεται μια ώρα μετά την επέμβαση. Η υστεροσκόπηση είναι μία πολύ εξειδικευμένη και μοναδική μέθοδος για την αφαίρεση πολυπόδων και ινομυωμάτων και δεν μπορεί ποτέ να αντικατασταθεί από την απόξεση της μήτρας. Προσοχή, με την απόξεση δεν μπορεί να αφαιρεθεί κανένα ινομύωμα, ή πολύποδας του ενδομητρίου. Η υστεροσκόπηση είναι ευτυχώς στη διάθεσή μας διότι είναι μέθοδος ελάχιστα τραυματική, μοναδική και αναντικατάστατη για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων του εσωτερικού τμήματος της μήτρας. Η ασθενής συνήθως δεν χρειάζεται να παραμείνει στο νοσοκομείο πέραν της μίας ώρας μετά την επέμβαση, και επιστρέφει στις δραστηριότητές της την επόμενη μέρα, χωρίς κανέναν απολύτως περιορισμό.

 

Από τη Βασιλική Χατζηραφαήλ Χειρουργός Μαιευτήρας-Γυναικολόγος