Μια νέα Σειρά μελετών που δημοσιοποιήθηκε από το ιατρικό περιοδικό The Lancet παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι η βελτίωση των πρακτικών μητρικού θηλασμού θα μπορούσε να σώσει τις ζωές πάνω από 820.000 παιδιών το χρόνο, τα 9 στα 10 από αυτά, βρέφη κάτω των 6 μηνών.

Η αύξηση του μητρικού θηλασμού μπορεί να αποτρέψει το ήμισυ σχεδόν των περιστατικών διάρροιας και το ένα τρίτο των λοιμώξεων του αναπνευστικού – τις δύο κύριες αιτίες θανάτου παιδιών κάτω των 5 ετών.

Οι μελέτες δείχνουν επίσης ότι για κάθε χρόνο που μια μητέρα θηλάζει, ο κίνδυνος της ανάπτυξης διηθητικού καρκίνου του μαστού μειώνεται κατά 6%. Τα τρέχοντα ποσοστά θηλασμού ήδη προλαμβάνουν σχεδόν 20.000 θανάτους από καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο, αριθμός που θα μπορούσε να διπλασιαστεί με βελτιωμένες πρακτικές του μητρικού θηλασμού. Η μεγαλύτερη διάρκεια μητρικού θηλασμού συνδέεται επίσης με τη μείωση του καρκίνου των ωοθηκών.

«Επενδύοντας στο μητρικό θηλασμό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των γυναικών και των παιδιών και στις οικονομίες τόσο των πλούσιων όσο και των φτωχών χωρών», δήλωσε ο επικεφαλής του Τομέα Διατροφής της UNICEF Werner Schultink. 

Ο μητρικός θηλασμός μειώνει την παιδική θνησιμότητα στις χώρες υψηλού εισοδήματος. Συνδέεται με 36% μείωση σε αιφνίδιους θανάτους βρεφών και σχεδόν 60% μείωση στην πιο κοινή εντερική ασθένεια μεταξύ των πρόωρων βρεφών. Ένα παιδί που θηλάζει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατρέχει μειωμένο κίνδυνο να γίνει υπέρβαρο ή παχύσαρκο αργότερα στη ζωή του.

Η UNICEF ανέφερε ότι τα πολλαπλά πλεονεκτήματα από την άποψη της υγείας για τις μητέρες και τα παιδιά, καθώς και τα πιθανά οικονομικά οφέλη, θα πρέπει να ωθούν τις κυβερνήσεις να θεσπίσουν πολιτικές και προγράμματα για την προστασία, προώθηση και υποστήριξη του μητρικού θηλασμού.

Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις εργαζόμενες μητέρες. Αν και η έγκαιρη επιστροφή στην εργασία τείνει να μειώσει τις πιθανότητες ότι μια μητέρα θα θηλάσει, σε περίπου 60% των χωρών, η άδεια μητρότητας δεν φτάνει το συνιστώμενο από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) ελάχιστο των 14 εβδομάδων άδειας μετ’ αποδοχών. Όταν τελικά οι θηλάζουσες μητέρες επιστρέψουν στην εργασία τους, οι χώροι απασχόλησης έχουν έλλειψη εγκαταστάσεων για να θηλάσουν ή να βγάλουν το γάλα.